English version : Click here

HACKA-WHAT?

Hoewel hackathons buiten de digitale startupsector nog een relatief nieuw begrip zijn, blijkt uit voorbeelden dat toekomstgerichte logistieke bedrijven en verladers er heel veel baat bij kunnen hebben. En ook voor de deelnemers valt hier veel uit te halen, ze kunnen hun gezichtsveld verbreden door de uitdagende problemen die gesteld worden op een creatieve manier op te lossen en ze kunnen erg waardevolle contacten leggen.

Een hackathon is een evenement waarbij onder tijdsdruk een probleemstelling dient te worden opgelost. Hiervoor zonderen specialisten uit bepaalde vakgebieden zich van de buitenwereld af, terwijl ze in teamverband werken aan een oplossing (cfr.Wikipedia). Het succes van een hackathon ligt in de uitdaging(en) die de deelnemers moeten aangaan. Deze probleemstellingen zijn vaak niet alledaags en vereisen een creatieve geest aangevuld met een logisch denkvermogen. Belangrijk is dat de deelnemers, studenten, consultancy, bedrijfsteams, ook streven naar een haalbare oplossing die achteraf in de praktijk kan worden toegepast. De logistieke probleemstelling moet voldoende afgebakend zijn maar dient ook ruimte te laten voor interpretatie.

Wat het probleem ook is, een hackathon kan een schitterend wapen zijn om toe te voegen aan het arsenaal aan hulpmiddelen van de directie, ter aanvulling op oude favorieten zoals brainstorming etc. Dat komt omdat de ideeën en vernieuwende alternatieven niet door internen worden bedacht, maar door externe denkers die er met een nieuwe verfrissende blik tegenaan kijken en dat maakt ze zo aantrekkelijk. Geen fluffy presentaties of vage concepten, maar 24uur intensief experimenteren met nieuwe technologieën, eventueel een beetje IT en spannende concepten om dan uit te pakken met schitterende resultaten!

SAVE THE DATE

Plan deze onmisbare dagen reeds in uw agenda. 16-17/11/2018 - Zaal Bluepoint Antwerpen/Berchem - Filip Williotstraat 9 - 2600 Antwerpen

 

HACKA-WHAT?

A hackathon is an event, where a problem must be resolved under high time pressure. Specialists from specific industries, try to work out a solution as a team (cfr. Wikipedia). The success of a hackathon is based on the challenge(s), in which the participants have been asked to engage in. They require a creative mindset, complemented by logic  and understanding. It is important that the participants, students, consultants and company teams, also strive to reach workable solutions,  which can be put into practice soon after. The logistic problem case has to be sufficiently defined, and should also leave sufficient space for flexible interpretation.

Also for the participants there is quite a lot to learn: in a creative manner they can widen their scope by tackling the challenging problems, to which they are exposed, and by making higly valuable contacts.


Take part and meet the challenge!

SAVE THE DATE

Don't miss out  - note this in your diary now!! 16-17/11/2018 - Venue Bluepoint Antwerp/Berchem - Filip Williotstreet 9 - 2600 Antwerp

Contact Info

O. T. M. B e l g i a n S h i p p e r s' C o u n c i l

[email protected]

T+32 9 265 18 81

http://www.otmbe.org/

https://www.facebook.com/events/2092787690957937/

© 2018 Your Company. All Rights Reserved.